Det började 1985 med en idé…

Tre-Mek i Trelleborg AB grundades 1985 av tre tidigare kollegor med stor erfarenhet av maskinbearbetning, varav en av dessa var Tonny Rundqvist som än idag är verksam i bolaget. Företaget ägs och drivs idag av sonen Anders som varit VD sedan 2009. Tre-Mek’s lokaler var under de första 27 åren i fastigheten Slakteriet ute på öster i Trelleborg, men är sedan sommaren 2012 beläget på Västra Industriområdet.

Tre-Mek förvärvade NA-svets 2001 för att bli en mer komplett leverantör, och bli mer flexibla vilket stämmer med vår affärsidé. Denna sammanslagning har varit väldigt positiv och bidragit mycket till vår tillväxt. 2012 var en annan höjdpunkt, då Tre-Mek flyttade in i nya lokaler, förvärvade Svetsspecialisten i Malmö, breddade sin verksamhet med slipning och polering och investerade i en större fräsmaskin.

Tre-Mek är totalleverantör av avancerade svetsade och maskinbearbetade konstruktionen i rostfria material där kundkrav på högsta kvalitet står i fokus. Våra kunder är allt från små lokala företag till stora globala koncerner, som oftast har en gemensam nämnare att värdesätta: Kvalitet, Flexibilitet och Samarbete.

Våra kunder återfinns mest i Sverige inom förpacknings- och livsmedels- industrin, men vi levererar också en del på export och även inom andra segment med högt ställda krav. Orderna varierar från att tillverka små serier av små detaljer, till större monteringar av komplexa maskindelar. Det gemensamma hos våra kunder är att de kräver hög kompetens från sina underleverantörer.

Idag är vi  30 anställda och omsätter omkring 40 miljoner kronor.