Kvalitet

Att våra produkter alltid ska hålla högsta möjliga kvalitet är alla på Tre-Mek överens om. Våra kunder ska kunna lita på att, vid en order hos oss, ska de få en leverans som infriar eller överträffa förväntningarna.

Tre-Mek är ISO kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 sedan år 2000 och förutom detta så jobbar vi aktivt med andra typer av verktyg för att kunna säkerställa att varje produkt som lämnar oss ska vara av högsta möjliga kvalitet.

Stora investeringar har gjorts i maskiner och utbildning för att kunna verifiera att detaljerna är ritningsenliga och följer kundernas krav och standarder. Utöver standardutrustning så har vi även mer avancerad mätutrustning som Hexagon Omega mätarm 2025 samt Smartscope ZIP advanced. För att kontrollera svetsade rör invändigt använder vi Olympus Industri endoskopi kamera och givetvis en mängd andra mätverktyg.

 

Kvalitetspolicy

TRE-MEK strävar efter att vara bästa valet av totalleverantör när det gäller avancerade svetsade och maskinbearbetade konstruktioner i rostfria material. I vår strävan att kontinuerligt överträffa våra intressenters krav och förväntningar står fokus på högsta kvalitet.

 TRE-MEK ska säkerställa:

  • alla krav på produkterna tillgodoses
  • leverans enligt avtal
  • kvalitetssystemet överensstämmer med verksamhetens krav
  • alla anställdas delaktighet, engagemang samt kompetens.
  • verksamheten genomsyras av ständig förbättring.

 

Företaget nöjer sig inte med att vara totalleverantör av svetsade och maskinbearbetade konstruktioner utan ser sig själva som en kundvägledare när det gäller konstruktionsutformning och materialval.

TRE-MEKs anställda ansvarar för att utföra sitt arbete enligt rutiner och krav för att uppfylla kvalitetsmålen. 

Drivkraft för ständiga förbättringar i grunden i TRE-MEKs organistation som kännetecknas av kvalitet, flexibilitet och samarbete.

Företagets mål leder till att vara bästa totalleverantör av svetsade och maskinbearbetade konstruktioner i rostfria material.