Svetsning – mer än bara ett hantverk…

Företaget har satsat mycket på svetsavdelning, och höjt standarden för att ligga i absoluta toppklassen. Vi har WPQR och alla andra papper i ordning, då vi har regelbundna besök av Inspecta. Våra svetsade konstruktioner som ofta kommer i kontakt med livsmedel måste alltid hålla standarden.

Att vi också har svetsning kombinerad med maskinbearbetningen gör att vi har mycket kunskap i företaget, vilket gör att vi är konkurrenskraftiga på vitt skilda områden inom legotillverkning. Våra TIG-svetsare är erkänt duktiga och har självklart också licenser. I kombination med svetsverkstaden så finns också en plåtverkstad med bl.a. en ny Herber Rörbockningsmaskin och en äldre modell. Här finns också Sax och Kantmaskin.

Vår svetsverkstad är bl.a. utrustad med ett flertal orbitalsvetsar som ger rör en mycket fin svetsfog som är godkänd för livsmedelsindustrin.

Vi har också slip och polering i huset sedan sommaren 2012 då vi förvärvade Jensens Slip och Polering. Detta betyder att vi både har kunskap, erfarenhet och utrustning för komplicerade sliparbeten och polering.

Att montera komplicerade enheter kräver hög teknisk kompetens. Något som vi har gott om. Vi monterar inom mekanik, finmekanik, pneumatik, hydraulik, elmontage och styrsystem. Dessutom levererar vi ofta direkt till slutkunden.

Vi utför även slutkontroller och verifiering av de färdiga produkterna.