Vision

- Att vara underleverantören First-In-Mind hos kunder och andra intressegrupper i Sverige som efterfrågar kvalitativ finmekanik.

Affärsidé

Tre-Mek’s affärsidé är att erbjuda mycket hög kvalitativ finmekanik med fokus på maskinbearbetning och svetsning i främst rostfritt stål. Prioriterad målgrupp är svenska OEM och systemleverantörer inom förpackningsindustrin och andra segment med högt ställda kvalitetskrav. Vi är en affärsmässig underleverantör med hög teknisk kompetens, som erbjuder skräddarsydda lösningar i topp kvalitet. Våra korta beslutsvägar gör oss flexibla, samtidigt som vi är den kompletta specialisten som aldrig kompromissar med kvaliteten.